Stichting Flora en Fauna Bescherming

Vlinders en insekten

Vuurvlinder

de kleine vuurvlinder

In Nederland komen momenteel 53 soorten dagvlinders voor en ongeveer 2100 soorten nachtvlinders. Deze prachtige dieren vervullen een zeer belangrijke functie in het ecosysteem. Denkt u hierbij aan de bestuiving van wilde bloemen.

De mens is al eeuwenlang gefascineerd door de levenscyclus van de vlinder: de tranformatie van ei tot rups, tot pop (pupa), om eindelijk, als prachtige vlinder tevoorschijn te komen. Deze gedaanteverandering is zo op vallend dat de vlinder vroeger als levend symbool van de ziel werd beschouwd. Het Griekse woord voor vlinder was psyche. Het volwassen wijfje zet haar eitjes af op een plant, die als het voedsel voor de rups zal dienen. Als de eitjes uitkomen eten de rupsen uit alle macht ( ongeveer tweemaal hun eigen gewicht per dag). Als de rupsen een bepaalde maat hebben en de omstandigheden gunstig zijn, vormt zich om de rups een pop, dit is een hard vel wat genoeg ruimte biedt voor de ontwikkeling van de vleugels. Na enkele weken tot enkele maanden komt dan uiteindelijk de al om geprezen en geliefde vlinder tevoorschijn.

Boomblauwtje

het boomblauwtje

BIJEN

In Nederland komen ruim 350 soorten bijen voor: de helft hiervan krijg je zelden of nooit te zien. Ook deze ijverige dieren hebben een zeer grote waarde voor de mens.  Zij bestuiven miljoenen bloemen en zorgen er zo voor dat er vruchten komen waar wij mensen van profiteren; denkt u maar aan bijv. appels en peren. Zonder deze dieren zou de voedselvoorziening in de wereld een grote terugslag krijgen.

Door een bijen-vriendelijk landschapsbeheer en door de aanleg van bij - vriendelijke- tuinen, parken en plantsoenen kan de positie van de wilde bijen aanzienlijk worden verbeterd.


Waardplanten:

Het aanplanten van bijv.:

Peen,

Jacobskruid,

Barbarakruid,

Kruipende Boterbloem,

Stalkaars ,

Bleke Klaproos,

Grate Ratelaar,

Koekoeksbloem,

Moeraskartelblad enz.

zal een positieve invloed hebben op de insectenstand, wat op zijn beurt weer ten goede komt aan de soorten die afhankeijk zijn van insecten.

Denkt u hierbij aan de Vleermuizen en bijv. Zwaluwen, deze soorten eten alleen insecten.

Pijlstaart

pijlstaart

Distelvlinder

de distelvlinder

GIF (NEONICOTINÖIDEN)


Hieronder vallen een aantal gifstoffen de z.g. generieke pesticiden, ook wel zenuwgif genoemd. Deze middelen komen voor in een keur van insectenbestrijdingsmiddelen zoals mieren gif, luizen gif enz. Het gebruik van deze middelen heeft zeer grote schade aangebracht aan de bijenvolken over de gehele wereld (een halve gram van deze gifstoffen kan wel 30 miljoen bijen doden).


Niet allen bijen zijn het slachtoffer van deze middelen maar ook tal van andere insecten en dieren zoals de regenworm. De gifstoffen komen namelijk ook in het grondwater terecht waar het grote schade aanricht, in sloten waar een verhoogd percentage van deze gifstoffen is aangetoond kwamen maar liefst 70% minder larven voor van de vliegende insecten.


Wist u dat:

een zeer groot aantal van de vliegende insecten in het beginstadium van hun leven als larve onder water leeft.


Ook bijen drinken uit sloten en worden op die manier vergiftigd, zij vliegen terug naar de korf waar zij de pesticiden overbrengen op de andere bijen, hele bijen volken zijn op die manier al uitgeroeid.

Koninginnepage

koninginnepage

DOORVERGIFTIGING


Dieren die dood zijn gegaan door gifstoffen worden weer door andere dieren opgegeten die op hun beurt weer kunnen sterven van de gifstoffen die zij op die manier binnenkrijgen, dit heet doorvergiftiging.


WAT KUNNEN WE HIERAAN DOEN?


Hier ligt als eerste een taak van de overheden, het Rijk, provincies en gemeenten.

Zij zouden het goede voorbeeld moeten geven en stoppen met het toestaan en gebruiken van deze kwalijke gifstoffen, maar ook wij burgers hebben hier een verantwoordelijkheid.


WAT KUNT U DOEN?


Strooi of spuit geen gif in uw tuin, stap af van het idee dat alles wat kruipt en krioelt dood moet, de grote tuincentra spelen handig in op uw afkeer van mieren, luizen enz. In grote hoeveelheden worden de schadelijke middelen aangeboden met als enig doel: geld verdienen.

Zij bekommeren zich niet tot nauwelijks om de gevolgen die deze gifstoffen veroorzaken.

Vijfvlek-Sintjansvlinder

vijfvlek-sintjansvlinder

Vlinders, Bijen en andere insecten houden van plantbegroeiing (zie hierboven bij waardplanten).

Door deze in uw tuin te planten, zult u merken dat u veel meer mooie vlinders in uw tuin krijgt en u helpt dan meteen met het instandhouden en vermeerderen van de populatie.

Rozenblaadje

Rozenblaadje

De muntvlinder


Dit betreft een z.g micronachtvlinder. De soort komt in het gehele land voor en vaak zeer algemeen aanwezig. Hij komt voor op waardplanten langs sloten, velden en tuinen. De eieren worden op de bladeren afgezet, meestal aan de bladonderzijde.


De Hommel


De hommel valt onder de stam van de geleedpotigen. In Nerdland komen 29 soorten Hommels voor. Het zijn vrij grote insecten die een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van gewassen. Hommels zijn goed aangepast om te overleven in koudere gebieden omdat ze dichtbehaard zijn. Alleen bevruchte koninginnen kunnen overwinteren. In het voorjaar gaat de koningin nectar en stuifmeel verzamelen. Na een week of wat zoekt zij een nestruimte. Van was maakt het dier de eerste broedcellen en legt daarin ongeveer 5 tot 15 eieren. De eitjes broed het dier zelf uit. Na een dag of 5 komen de larven uit de eitjes en is er stuifmeel op voorraad.


Het zandoogje


De vlinder komt in het gehele land algemeen voor en wordt vaak verward met het bruinoranje zandoogje.


De Atlanta


Een vrij grote vlinder die algemeen voorkomt in het gehele land, deze vlinder behoort tot de dagvlinders en is gek op de nectar en stuifmeel van o.a de vlinderstruiken.


U ziet hieronder steeds wisselende foto's, wacht tot de volgende foto of klik op het pijltje links of rechts.

Wilt u de foto's hieronder groter bekijken? Klik op een foto.

Via de pijltjes ( <  of  > ) onderin dat scherm kunt u tussen de foto's wisselen. Om terug te gaan naar deze pagina klikt u daar op het kruisje links boven.

Dagpauwoog
Dagpauwoog
Dagpauwoog
Dagpauwoog en een Bij
Dagpauwoog en een Bij
Een Bij
Lantaarntje (een juffer)

Spinnen

de Libelde paardenbijter,    vrouwtjes exemplaar

het lieveheersbeestje.

===============================


Voor meer informatie :   www.vlinderstichting.nl


Zij geven voorlichting, adviseren, verzamelen verspreidingsgegevens, voeren onderzoek uit en beschermen de leefgebieden van de vlinders, libellen en juffers.


De Stichting mocht hun foto's gebruiken. 

Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp