Stichting Flora en Fauna Bescherming

Vleermuizen

Ruige dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Vleermuizen zijn geen vogels, ook zijn het geen vliegende muizen. Ze vormen een aparte groep zoogdieren, de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Wist u dat vleermuizen gebruik maken van echolocatie.

Ze zenden zeer hoge tonen uit die voor ons mensen onhoorbaar zijn. Aan de hand van de echo’s van die tonen weten de dieren hun prooi (insecten) op te sporen en obstakels te ontwijken.

In Nederland komen 17 verschillende soorten vleermuizen voor, de dieren lijden een verborgen leven en meestal zien we niet veel meer dan een schim, die in de schemering voorbij schiet.

Laatvlieger

Laatvlieger

Alle in ons land voorkomende vleermuizen zijn insecten eters.

Ze kunnen in een avond/nacht wel 3000 insecten verorberen. In de maand augustus/september breekt voor de vleermuizen de paartijd aan, met een luide roep proberen de mannetjes de vrouwtjes naar hun verblijfplaats te lokken, als dat is gelukt begint meteen het paren.

De vrouwtjes zijn na de paring niet gelijk zwanger, ze slaan het sperma op en bevruchten zichzelf pas in het voorjaar. Dit hebben deze dieren slim geregeld, omdat zwanger zijn of het hebben van een jong tijdens de winterslaap niet bepaald handig is en er is in de wintermaanden ook veel mindervoedsel aanbod.

Zodra de buitentemperatuur onder de 10 graden komt zoeken de dieren hun winterverblijf op. Er zijn soorten die overwinteren in kelders, forten en vele andere plekken, andere soorten brengen de winter door tussen spouwmuren, onder daken of in holle bomen. Als de dieren in hun winterverblijven worden verstoord kan dit tot gevolg hebben dat zij het einde van de winter niet halen.


In het voorjaar als de temperatuur weer stijgt worden de dieren weer actief, op warme dagen worden er in het voorjaar, als het schemert al vleermuizen waargenomen.

Eind april, begin mei, gaan de meeste vleermuizen weer naar hun gebied waar zij de zomer doorbrengen.

Als de vrouwtjes in de lente weer voldoende hebben gegeten wordt de eicel bevrucht met het in het najaar opgeslagen sperma van het mannetje. Ongeveer half mei komen de vrouwtjes bij elkaar in de z.g kraamkolonie, de mannetjes zitten dan alleen of in groepjes elders.

In de kraamkolonies waar de vrouwtjes verblijven worden meestal in juni de jongen geboren, meestal is dat een (1) jong, de jongen worden door de vrouwtjes ongeveer 4 weken lang gezoogd: dit gebeurt zowel overdag als nachts.

Gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Als de vrouwtjes zo'n half uur op jacht zijn geweest gaan ze terug naar de kraamkolonie om hun jong te zogen. Na 4 tot 5 weken (ongeveer half juli)  zijn de eerste nog wat onbeholpen vluchten van de jongen te zien, eind juli / begin augustus valt de kraamkolonie van de vrouwtjes uit elkaar en zijn er in de omgeving alleen nog kleine groepjes vleermuizen te zien.


WAARDPLANTEN


Om de vleermuizen te helpen kunnen geschikte planten worden aangeplant zoals:

de Goudsbloem,

Margrieten,

Klaprozen,

Rozemarijn,

Vlinderstruiken,

Lavendel,

Kamperfoelie enz.


In uw vijver kunt u aanplanten:

de Pinksterbloem,

Dotterbloem,

Watermunt,

de Kattenstaart.

De gewone dwergvleermuis

BESCHERMING


Vleermuizen genieten een zware Europese bescherming, werkzaamheden die negatieve gevolgen hebben voor deze soort zijn ten strengste verboden.

Het kappen van bomen, laanbeplanting, bomen met holten evenals het verwijderen van heesters en oever-vegetatie heeft nadelige gevolgen voor deze soort en dient nagelaten te worden.

Zo zijn jachtgebieden vaste vliegroutes, paar / kraamverblijven en winterverblijfplaatsen zeer beschermd door de flora en fauna wetgeving, aantasting hiervan is ten strengste verboden.


                                            *****************

Voor meer informatie over vleermuizen zie:   www.zoogdiervereniging.nl


Geeft ook voorlichting, adviseert, verzameld verspreidingsgegevens ,

Voert onderzoek uit en beschermd hun leefgebieden.

De Rosse Vleermuis

De rosse vleermuis

Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp