Stichting Flora en Fauna Bescherming

STADSDUIVEN

Zij stammen af van de Rotsduif (Columba livia,) die te beschouwen is als de stamvader van alle stadsduiven die over de gehele wereld in dorpen en steden in grote getallen voorkomen, de gebouwen dienen als kunstmatige rotsen en men ziet deze vogels dan ook niet vaak in bomen zitten.


Deze prachtige vogel heeft al duizenden jaren een relatie met de mens, allerlei oude geschriften uit de Oosterse, Griekse en Romeinse oudheid duiden hierop.

Zo werd de god van de liefde in het hindoeïsme Kamadeva altijd afgebeeld in het gezelschap van duiven.


Uit het christelijk geloof is natuurlijk het verhaal bekend van de ark van Noach die, na de zondvloed, vanuit zijn ark een duif wegzond om te kijken of het mogelijk was om de ark te verlaten.


Toch is de stadsduif in Nederland een sterk ondergewaardeerde vogel en worden ze vaak weggezet als vieze beesten of vliegende ratten, geheel onterecht !

De duif heeft in het verleden zelfs zeer goede diensten bewezen voor ons mensen, wist u bijvoorbeeld dat de duiven in de o.a tweede wereldoorlog werden ingezet om berichten van het front te sturen en met succes. Zo hebben deze vogels heel wat geheime berichten achter de vijandige linies weten te bezorgen wat overigens niet zonder gevaar was, heel wat duiven hebben dit met hun leven moeten bekopen.

Zonder stadsduiven zouden er veel meer etensresten op straat blijven liggen, zij ruimen op wat de mens laat liggen.

Een stad zonder duiven leeft niet, de duif hoort er helemaal bij en zou wel wat meer waardering mogen verdienen. Wanneer u de duif op straat ziet scharrelen is niet goed voor te stellen tot wat voor prestaties deze vogel in staat is.


WIST U DAT: de duif een van de snelst vliegende vogels is met een werkelijk fenomenaal uithoudingsvermogen , ze kunnen binnen de kortste keren  de ongelofelijke snelheid van 120 kilometer per uur behalen en dit zeer lang volhouden, zelfs vogels als de razendsnelle slechtvalk hebben bij een achtervolging het nakijken. Bij een aanval in de lucht door een roofvogel zijn de duiven in staat tot werkelijk acrobatische kunsten, ze laten zich op het allerlaatste moment vallen zodat de roofvogel aan hen voorbij schiet en kunnen razendsnel wenden tijdens het vliegen om zo hun achtervolgers af te schudden, het zijn echte supervliegers onder de vogels.


WIST U DAT:

een duif 1 maar meestal 2 eieren legt in een soms gammel nest en dat zowel het mannetje (de doffer) als het vrouwtje (de duivin) zich bezig houdt met het uitbroeden van de eieren.

De eieren komen na ongeveer 3 weken uit ,het jong doet er ongeveer 15 tot 24 uur over om uit het ei te komen, het jong is daartoe uitgerust met een z.g eitand die voor op de snavel zit.

De jongen wegen als ze net uit het ei zijn zo’n 14 gram en worden de eerste tijd gevoed met kropmelk welke door de ouders wordt gegeven.

Naar een week of drie kunnen ze zelfstandig eten en korte tijd later vliegen ze vrolijk met de ouders mee.


                                   

                                                              *********************


Alle duifjes op de Dam

 

De stichting verricht ook werkzaamheden in het kader van haar doelstelling in onder meer Amsterdam. Zo is vorige week een bezoek gebracht aan het C.S station, het Damrak en de Dam. Dit met als doel duiven te verlossen van garen, draad, haar, visdraad et cetera wat om de poten van de duiven is komen vast te zitten. Dit leid, indien de draden et cetera niet tijdig worden verwijderd door mensen, de duiven kunnen dit namelijk niet zelf, tot zeer ernstige verwondingen waarbij abcessen ontstaan en/of poten/tenen afsterven. De duiven kunnen niet goed meer lopen als gevolg van de beknellingen en de pijn.

 

De stichting voelt zich geroepen om iets te doen aan dit leed van de duiven, zo worden jaarlijks in diverse gemeente meerdere locaties bezocht. Het leed der dieren gaat de stichting aan het hart vandaar dat zij zich inspant om dit leed te voorkomen dan wel te verzachten.

 

De duiven worden bevrijd van de draden et cetera waarna, indien noodzakelijk medische hulp wordt verleend zoals het verzorgen van de wonden met wondspray en of het toedienen van een pijnstiller.

 

In de onderstaande fotoreportage kunt u met eigen ogen aanschouwen wat voor verwondingen de stichting bij de duiven aantreft.

 

In Amsterdam heeft de stichting in 3 uur tijd 50 duiven kunnen verlossen van draad, haar, garen et cetera wat door de mens, vaak onbewust, wordt weggegooid of verloren.  Helaas heeft de stichting moeten constateren dat dit fenomeen ook voorkomt bij andere vogels.

 

Het bestuur .

Klik evt. op de foto voor een volgende of naar een vorige foto.

Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp