Stichting Flora en Fauna Bescherming

Direkte hulp

Duif

De Stichting Flora en Fauna bescherming Weesp bekommert zich ook over de stadsduiven, dagelijks controleren wij op bepaalde plaatsen in Weesp of er geen gewonde of zieke duiven aanwezig zijn.


Jaarlijks vangen wij een groot aantal duiven en andere vogels en dieren op met uiteenlopende verwondingen en ziekten, hierbij kunt u denken aan gebroken poten, visdraad om de poten, gebroken vleugels en verschillende

ziekten zoals: het Geel, Ornithose enz.


De meeste duiven worden door ons zelf  gevangen, verzorgd en behandeld.


Na genezing worden zij weer in hun eigen omgeving losgelaten, Stadsduiven zijn nogal plaatsgebonden.


De Stichting krijgt hierbij medische begeleiding o.a. van  Dr. v.d. Sluis, de deskundige op het gebied van duiven.


Zie   www.duivenkliniek.nlJonge dierenvriend(in)

redt scholekstertje

Spreeuwtje heeft geluk gehad met de opletten bewoner.  


Ook kreeg de stichting een melding van betrokken Weespers dat in de spouwmuur jongen vogeltjes terecht waren gekomen, het bleek te gaan om een nest jonge spreeuwen. Blijkbaar was het nest – wat onder de pannen van het dak zat – via een ruimte tussen de spouwmuur beland, met jongen en al. De bewoner heeft zijn luchtrooster uitgehakt om zo de jonge vogels één voor één naar buiten te kunnen laten komen. Ook deze onfortuinlijke vogels zijn door de dieren ambulance naar het Volgelhospitaal Naarden gebracht.
Deze jonge eendjes zijn door de Stichting uit de Vecht gevangen, omdat de moeder eend was overleden als gevolg het verkeer .                                         

Deze gewonde Torenvalk is door de Stichting gevangen na een melding van de dierenambulance, het dier is naar het Vogelhospitaal vervoerd.


Deze stadsduif heeft een gebroken poot.

deze onfortuinlijke stadsduif heeft ernstige verwondingen aan de poten als gevolg van langdurige beknelling met draad. Na intensieve behandeling zijn de poten weer bruikbaar.

eend met vishaak

de meerkoet heeft een vishaak in de bek met de draad er nog aan.

Eend slachtoffer van vistuig


Vrijdag 10 april werd een woerd (een mannetjes eend) door een oplettende burger opgemerkt, de vogel zat vast aan een steiger op de Hoogstraat met een vislijn en de hengel er nog aan. De dierenvriend had het dier gelukkig al gevangen. De stichting werd door de dierenambulance getipt en heeft het onfortuinlijke dier opgehaald. Helaas bleek dat de vogel de vishaak had ingeslikt, even makkelijk verwijderen met een kniptang was er niet bij. De vogel is door de stichting naar een dierenarts gebracht om de haak uit de keel van de vogel te laten verwijderen. De dierenarts heeft uitvoerig onderzoek verricht en met een scope gekeken hoe ver de vishaak in het dier was beland. Het bleek dat de haak al door de maagwand was gegaan. Er restte niets anders dan de vogel uit zijn lijden te verlossen.Helaas krijgt de stichting elk jaar tientallen meldingen over vogels die als gevolg van visgerei ernstig gewond zijn geraakt, sommige daarvan – zoals de onfortuinlijke eend overleven de verwondingen niet. De stichting hekelt deze zaken is van oordeel dat het niet te verantwoorden is dat dieren ernstig gewond raken en soms zelf sneuvelen als gevolg van de z.g sportvisserij. Het kan en mag toch niet zo zijn dat dieren de dupe worden van de hobby van ons mensen. Een kwalijke zaak !


                                *************************************


Hoe visdraden poten kunnen verminken

Stichting Flora en Fauna bescherming Weesp biedt ook directe hulp zoals o.a het bij strenge vorst het bijvoederen van de vogels in heel Weesp (mede mogelijk gemaakt door de Stichting Wintervoedering Gooi en Vechtstreek en particulieren die ons doneren ).

Er wordt voornamelijk gevoerd met granen evt.aangevuld met brood, voor de soorten zoals de blauwe reiger en de aalscholver wordt vis verstrekt.Ook worden er door ons wakken gemaakt t.b.v onder andere de ijsvogel.

Vogels die gewond,ziek of verzwakt zijn worden gevangen en door de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek vervoerd naar het Vogel opvang centrum Midden Nederland te Naarden al waar zij met veel liefde en zorg worden opgevangen.


WIST U DAT: onderzoeken hebben aangetoond dat vogels die in de wintermaanden overwinteren in stadswateren alwaar zij worden bijgevoerd een betere conditie behouden wat het latere broedproces ten goede komt, de vogels worden ook ouder.


WIST U DAT: u de vogels in uw tuin best het hele jaar mag voeren, bij o.a de Vogelbescherming Nederland kunt u speciaal zomer voer bestellen, geef de vogels in het broedseizoen alleen geen pinda’s de kunnen dit nog niet verteren en er zelfs in stikken.


TIP: maak dagelijks uw voederplaats in uw tuin goed schoon en laat geen etensresten liggen, hiermee voorkomt u dat u ongedierte aantrekt, de drinkbakken dienen dagelijks te worden gereinigd met wat bleekwater daarna aan de lucht laten drogen , hiermee voorkomt u dat de vogels vervuilt drinkwater tot zich nemen.


STADSDUIVEN


De Stichting Flora en Fauna bescherming Weesp bekommert zich ook over de stadsduiven, dagelijks controleren wij op bepaalde plaatsen in Weesp of er geen gewonde of zieke duiven aanwezig zijn, jaarlijks vangen wij een groot aantal duiven met uiteenlopende verwondingen en ziekte ,hierbij kunt u denken aan gebroken poten, visdraad om de poten, gebroken vleugels en verschillende ziekten zoals: het geel,ornithose enz. de meeste duiven worden door ons zelf verzorgd en behandeld waarna zij weer in hun eigen omgeving worden losgelaten,stadsduiven zijn namelijk nogal plaatsgebonden.


De stichting krijgt elk jaar tientallen meldingen van burgers m.b.t gewonde en of zieke vogels,die worden dan gevangen en er wordt zorg gedragen voor de eerste opvang waarna de dieren door de dieren ambulance naar het vogelhospitaal te Naarden worden gebracht.

Ook werkt de stichting samen met de stichting Dieren Ambulance Gooi en Vechtstreek , zo wordt er bij spoedgevallen een beroep op ons gedaan.


Deze duif had Ornithose (snot) en is na verblijf bij ons genezen en losgelaten

Hieronder een greep van het grote aantal jonge vogeltjes dat jaarlijks door burgers bij de stichting wordt aangebracht. De meeste vogeltjes zijn door katten uit het nest gehaald. Deze vogels krijgen bij de stichting de eerste opvang waarna ze worden overgebracht naar het Vogelhospitaal te Naarden alwaar ze liefdevol worden verzorgd en weer uitgezet wanneer ze groot genoeg zijn.

Hieronder ziet u steeds wissselende foto's , wacht op de volgende foto of klik op het pijltje links of rechts.

De stichting krijgt elk jaar tientallen meldingen van burgers over gewonde en of zieke vogels, die worden dan gevangen en zorgen wij voor de eerste opvang, waarna de dieren door de dieren ambulance naar het Vogelhospitaal in Naarden worden gebracht.

Ook werkt de Stichting samen met de Stichting Dieren Ambulance Gooi-en Vechtstreek, er wordt  bij spoedgevallen een beroep op ons gedaan. 


De dierenambulance heeft ong. 4.000 a 5.000 ritten per jaar.

De ambulances worden bemand door vrijwilligers in Gooi en  Omstreken

 

Voor meer informatie:


(transport gewonde dieren)zie  www.DierenambulanceGooiVecht.nl :Dierenambulance Gooi en Vechtstreek :    035 – 6830300


Dierenambulance Amsterdam :        020 - 6262121 
Hieronder ziet u  steeds wisselende foto's, wacht tot de volgende foto of klik op het pijltje links of rechts.

IN DE PUT


Elk jaar controleren wij op verschillende plekken in Weesp straatkolken en steegputten op de aanwezigheid van amfibieën, die daarin op hun trek naar hun voortplantings gebied terecht komen, dit zijn er velen tientallen. Zij zitten letterlijk in de put, zonder hulp komen zij hier echt niet meer uit en gaan uiteindelijk dood. De meeste amfibieën treffen wij aan nabij vijvers, poelen en sloten.

We bevrijden ze en plaatsen ze in een voor hun geschikte biotoop. Per soort wordt het aantal dieren geteld. De vindplaats wordt vastgelegd.

Deze gegevens sturen wij door naar  STICHTING RAVON NEDERLAND, deze stichting staat voor reptielen, vissen en amfibieën onderzoek, onze gegevens worden gebruikt voor het straatkolken-project.


Voor meer informatie:   zie   www.ravon.nl


RAVON geeft ook voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermd soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidings-gegevens en heeft drie landelijke meetnetten.

Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp