Stichting Flora en Fauna Bescherming

                            Amfibieën

Rugstreeppad

In Nederland komen 16 soorten amfibieën voor,

6 soorten Kikkers,

5 soorten Padden en

5 soorten Salamanders.Het waterrijk gelegen Weesp is niet alleen zeer geschikt als leefgebied voor vele soorten vissen maar ook voor de Amfibieën zoals Kikkers, Padden en Salamanders, ook dit zijn koudbloedige dieren die wanneer het kouder wordt in winterrust gaan, de stofwisseling wordt traag evenals de hartslag van de dieren, zij kruipen vaak diep weg in de sliblaag op de bodem van een vijver. Padden overwinteren op het land en gaan zodra de temperatuur stijgt massaal op trek naar het water ( vaak hun geboorte water) met als doel: paren! om zo te zorgen voor het nageslacht, Amfibieën zijn bijzondere dieren met een groot aanpassings-vermogen, zeker de moeite waard om te beschermen.


Op deze pagina treft u enkele soorten aan die in Weesp en omgeving voorkomen.


Elk jaar vindt in vrijwel heel Nederland een spectaculair natuurfenomeen plaats: de padden trek.

In het voorjaar loopt bij honderdduizenden padden de biologische wekker af. Zodra het vochtig weer wordt en de temperatuur boven de 5 graden stijgt, ontwaken de padden uit hun winterrust, ze gaan massaal op pad, instinctief op weg naar een poel of plas in de omgeving met slechts een doel: paren!

Ook de kikkers, salamanders en de reptielen ontwaken als de temperatuur stijgt en verlaten dan hun winterverblijf.
De Kleine watersalamander


Deze kleine water bewoner is zo'n  6-11cm groot, de staart is lang en zijdelings samengedrukt, met scherpe onder- en bovenrand. De poten zijn ongeveer gelijk ontwikkeld en de huid is glad maar buiten de paartijd iets korrelig. De bovenzijde is gewoonlijk lichtbruin of licht olijfgroen met grote, ronde, donkere vlekken en de buik is oranje of soms rood met grote zwarte vlekken. Bijna alle salamanders hebben tanden in beide kaken en 4 vingers en 5 tenen.


( Wilt u de foto's groter bekijken? Klik op een foto (via het pijltje ( > ) onderin dat scherm kunt u alle foto's op deze pagina achtereenvolgens bekijken. Om terug te gaan naar deze pagina klikt u op het kruisje links boven. De benaming/soort staat daar boven in dat scherm. )

Het voedsel van de dieren bestaat uit insecten, wormen, kikkervisjes en muggenlarven. De  voortplanting is afhankelijk van de temperatuur in midden maart-juni, de eieren circa 50 in getal worden gelegd in april-mei, de larven worden zo'n 30mm lang en het duurt ongeveer 3 jaar voordat de dieren geslachtsrijp zijn.

Bastaardkikker

De Bastaardkikker


Deze soort komt voor in bijna geheel Nederland, de kleur is op de rug groen tot bruin met soms ook donkere vlekken en heeft vaak een lichte lengtestreep. De buik van het dier is meestal grijs gemarmerd, ze zijn zo,n 12 cm groot en hebben lange achterpoten. Het mannetje heeft een grijze kwaakblaas. De Bastaardkikker houdt van warmte en is vaak te vinden in wateren met weinig schaduw met een goed begroeide oeverzone, meestal in verbinding staand met grotere wateren. Ongeveer half mei zetten de dieren hun eieren af  tussen waterplanten en ongeveer half juni-augustus komen de eieren uit.

De rechtse foto is een volwassen Bastaardkikker.


De Bruine kikker  (2 foto's hierboven)


Deze kikker is zo,n 6-10 cm en heeft een wat plomper uiterlijk dan de groene kikker met bredere kop en stompere snuit, de bovenzijde is zeer variabel van kleur, bruin, grijs, geel, rood al dan niet met donkere vlekken. Hij heeft tanden op de bovenkaak en verhemelte en ook heeft het mannetje in de bronstijd een blauwe keel en een blauwe glans over de flanken en kop. Overdag houdt de Bruine kikker zich schuil tussen de plantengroei en gaat in de avond en nacht op jacht, bij vochtig weer zijn de dieren ook overdag actief. Ze maken en nogal dof en knorrig geluid in de nachten van maart en april. Ze overwinteren in de sliplaag op de bodem van het water, de ei-afzetting is in april en ze leggen zo,n circa 4000 bijna geheel zwarte eieren, de eiklompen zinken aanvankelijk maar gaan na enkele dagen weer drijven. De gedaanteverwisseling vindt plaats in de maand mei-juni, de larven zijn donkerbruin van kleur en worden zo,n 4,5 cm lang. De jonge kikkers blijven op het land tot ze na 2-4 jaar geslachtsrijp zijn.


De gewone pad

De gewone Pad


De gewone Pad heeft een kort, breed en plomp lichaam met een korte kop en korte, stevige poten, waarvan de achterste veel langer zijn dan de voorste. De huid is ruw, leerachtig, droog en wrattig. De kleur is variabel, vrijwel eenkleurig geel of grijsbruin, soms ook donker gevlekt of gemarmerd.

Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, spinnen, wormen en slakjes. De Pad heeft een voornamelijk nachtelijke leefwijze en jaagt bij voorkeur in de schemering. De paartijd begint afhankelijk van de temperatuur in maart – april, de 2000 – 7000 bruinzwarte eieren, een lange dubbel-rij snoeren in sloten, vijvers en kuiltjes van land dat onder water heeft gestaan. De larve is 2mm groot en leven de eerste tijd in groepen bij elkaar in het water, in de maanden juni – juli trekken zij op het land. Vaak trekken ze (vooral bij regenachtig weer) in menigte over wegen en velden naar een bijgelegen bos of park.


U ziet hieronder steeds wisselende foto's van de heikikker, wacht tot de volgende foto of klik op het pijltje links of rechts

De Heikikker


Deze kikker is ongeveer 5-8 cm groot en uiterlijk is er veel gelijkenis met de bruine kikker alleen is de Heikikker kleiner en slanker, in de paartijd heeft het mannetje een wazig hemelsblauwe bovenzijde en een blauwachtige keel, veroorzaakt door sterke vulling van de onderhuidse lymfezakken ( zie foto). Het is een uitgesproken landdier, maar wordt ook buiten de paartijd in het water aangetroffen.

De 1000-2000 zwarte eieren liggen in een of twee kleine klompen in het water, deze zinken naar de bodem en komen daar tot ontwikkeling. De dikkoppen met ongevlekte staartzoom gaan in metamorfose in de maanden juni-augustus, dit duurt ongeveer 12 weken. Na 3 jaar zijn de dieren volwassen, ze worden ongeveer 6 jaar oud.


De heikikker komt in variaties voor meestal met een streep over de rug die tot over de kop doorloopt, echter is dit niet altijd het geval. Ook de kleur schakering kan variëren. Hieronder ziet u enkele variaties van de heikikker.


De heikikker komt in variaties voor meestal met een streep over de rug die tot over de kop doorloopt, echter is dit niet altijd het geval. Ook de kleur schakering kan variëren. Hierboven ziet u enkele variaties van de heikikker.

U ziet hieronder steeds wisselende foto's van de rugstreeppad, wacht tot de volgende foto of klik op het pijltje links of rechts

Rugstreeppad
Rugstreeppad
Rugstreeppad
Rugstreeppad bij slak
Rugstreeppad
padje houdt zich dood
padje loopt weer
Rugstreeppad

De Rugstreeppad  


Ook deze paddensoort heeft een plomp en gedrongen lichaam met korte achterpoten, het mannetje heeft een opvallende blauwachtige keelblaas, het vrouwtje heeft groengevlekte gele wratten op de hals en een lichte gebogen streep op de flanken. Bij beide geslachten loopt een smalle bijna witte tot zwavelgele streep over de gehele kop en rug, hieraan dankt de Rugstreeppad zijn naam. Het zijn echte koorzangers, vooral te horen in de eerste uren na zonsondergang. Ze produceren een vrij helder en lang aangehouden ratelend geluid. De Rugstreeppad is bijna meer dag dan nachtdier behalve in de paartijd. De eieren zijn zwart met een lichte vlek en worden in korte (0,5 m) eenrijige snoeren gelegd, de larven worden niet langer dan 3cm en leven eenzelvig en zeer schuw. Na 4-5 jaar zijn de dieren volwassen, ze kunnen wel zo'n 12 jaar oud worden.

U ziet hieronder steeds wisselende foto's, wacht tot de volgende foto of klik op het pijltje links of rechts.

De groene kikker


Hierboven ziet u een larve, een larve die al meer ontwikkeld is maar nog wel de karakteristieke staart van het kikkervisje heeft, een juveniel, een subadult en een adult exemplaar van deze soorten.


De groene kikker kent eveneens een aantal soorten, zo is daar de poelkikker, de bastaardkikker, de meerkikker. Wanneer de dieren nog in het stadium van een larve, juveniel of subadult zijn is het lastig om te bepalen welke soort het betreft. Dan wordt gesproken van de groene kikker (soort onbepaald).


Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp