Stichting Flora en Fauna Bescherming

Doelstelling van de Stichting Flora en Fauna bescherming

De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam en heeft als doel het behouden en verbeteren van de natuur, de leefomgeving, het milieu en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden onder meer en met name Amsterdam Amstelland, gemeente Wijdemeren, gemeente Gooimeren, gemeente Weesp en omstreken in het algemeen en de bescherming van de flora en fauna in de vermelde gebieden en haar omgeving in het bijzonder en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.   


De stichting dient het algemeen belang.

De stichting heeft geen winst oogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door :

bescherming van in het wild levende dieren en beschermending van flora, in samenwerking met organisaties, die gelijk doel nastreven, al dan niet gedeeltelijk ;

het voeren van publicitaire acties ;

het geven van voorlichting en informatie ;

het verzorgen van doe-activiteiten en hethebben en houden van een website ;

het creëren van een overlegstructuur ter ondersteuning van het doel.


De stichting gaat uit van de eigenwaarde van het dier,  los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten.

Ook stelt de stichting zich tot het standpunt dat dieren met respect behandeld dienen te worden als zelfstandige wezens met gevoelens en bewustzijn.


Na jarenlang ons te hebben ingezet als natuurlijk persoon hebben wij besloten de stichting Flora & Fauna bescherming Weesp op te richten om zodoende te komen tot optimalisering van onze zorg voor de in het wild levende dieren, de stichting is opgericht op 19 juni 2012.

Vogelvlucht


Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp